Disclaimer

Deze website en alle bijbehorende onderdelen zijn eigendom van Eulalie. Het is op geen enkele wijze toegestaan om de website of onderdelen daarvan, te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eulalie. De inhoud van de website van Eulalie alsmede de inhoud van alle andere uitingen op deze website, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Eulalie wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website is regelmatig onderheving aan wijziging en/of aanvullingen. Eulalie behoudt zich het volledige recht om wijzigingen op de website met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.